MEMBERSHIP REGISTRATION/
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Tôi đồng ý cung cấp các thông tin cá nhân này cho mục đích đăng ký làm thành viên của Raeda Professional Services.

Site visitor

Our contact information:

Singapore office:

RAEDA PROFESSIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED

19 Burn Road,

Advance Building, Unit 08-03A

Singapore 369974

Vietnam office:

RAEDA VIETNAM COMPANY LIMITED

Suite 8.6, Le Meridien,

3C Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh City,

Vietnam